Kashmani 

My articles - written by or about me 

Throughout the years I have written articles myself, I have translated books and articles, and I have also been interviewed in various media. Some of the articles will be published here. Most of them about Salukis, in one way or another;-)

Under construction.
-Hundsport nr 10 1990: Rasspecial "Allt du velat veta för att våga skaffa en saluki"
- Översättning av Hope och David Waters bok The Saluki in History, Art and Sport
- Översättning av Vera Watkins bok "Saluki - Companion of Kings"
- Översättning av artikel om salukis av Alain Campagne i FALAPA årsbok 197X
- Domarkommentarer av mig eller översatta av mig
- Intervju med mig av Stephen Wheeler i Scandinavian Sighthound Magazine
- mmm